Oferta

 •   Opracowywanie indywidualnych ofert dotyczących kompleksowej obsługi logistycznej
 •   Doradztwo w zakresie odpowiedniego doboru środków transportu
 •   Doradztwo w wyborze optymalnej drogi przewozu
 •   Organizacja przeładunków na styku torów o różnej szerokości
 •   Organizacja przeładunków na styku różnych środków transportu,
 •   Frachtowanie ładunków masowych i drobnicowych, konwencjonalnych i kontenerowych w transporcie morskim do morskich portów Polski oraz z polskich do dowolnych portów Europy, USA, Kanady , Afryki i Azji
 •   Organizacja dowozu towaru z portów do ostatecznego odbiorcy oraz w relacji door to door
 •   Organizacja przeładunku i mocowania ładunków normatywnych i ponadgabarytowych na terenie całego kraju
 •   Frachtowanie ładunków w transporcie śródlądowym do wszystkich portów rzecznych Polski i Europy w ramach istniejącej sieci dróg wodnych;
 •   Organizacja przeładunków w portach nadawcy i odbiorcy towaru.
 •   Regularne przewozy w relacji Szczecin / Goole zarówno dla partii cało statkowych jak i załadunków częściowych.
 •   Obsługa logistyczna ładunków w Wlk. Brytanii
 •   Możliwość regularnych przewozów cało-statkowych z portów Morza Północnego na Bałtyk.
 •   Logistyka transportu wszelkiego typu ładunków ( zróżnicowane metody transportu i przeładunku o zasięgu ogólnopolskim , europejskim oraz światowym)
 •   Organizacja przeładunku wszelkiego typu ładunków w portach polskich zarówno morskich jak i rzecznych , na terminalach kolejowych , przejściach granicznych, w lokalizacji klienta itp.
 •   Organizacja transportu rzecznego
 •   Organizacja składowania towarów w polskich portach morskich
 •   Organizacja formalności celnych
 •   Organizacji obsługi agencyjnej dla statków zawijających do Portów morskich Polski oraz poza granicami

Wszelkiego rodzaju inne kwestie powiązane z transportem i logistyką min organizacja kontroli wszelkiego typu ładunków ( kontrole ilościowe, jakościowe , ustalanie wagi towaru na podstawie zanurzenia statku/barki , ważenie/tarowanie wagonów oraz samochodów itp. )